Sosial

Melaksanakan agihan sumbangan terbuka kepada masyarakat amnya menerusi agihan perseorangan dan komuniti.

Sumbangan Aidilfitri