Program IQRA PR1MA

Pertubuhan Akademi Al Quran Antarabangsa

Program IQRA PR1MA adalah sebuah program pendidikan hasil kerjasama pihak Akademi Al-Quran Antarabangsa (IQRA) bersama dengan Perbadanan PR1MA Malaysia (PR1MA). Tercetusnya idea untuk mewujudkan program ini adalah selari dengan matlamat IQRA itu sendiri sebagai sebuah pertubuhan yang memacu ummah untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan al-Quran dan menjadikannya sebagai panduan hidup seterusnya melahirkan generasi yang Rabbani dan tunduk kepada Allah s.w.t dengan penuh ketaqwaan.

Melalui Program IQRA PR1MA ini, sebanyak 12 residensi PR1MA termasuk ibu Pejabat telah dipilih sebagai perintis bagi melahirkan suasana kualiti kehidupan yang holistik di Residensi PR1MA itu sendiri dan residensi yang terpilih adalah seperti berikut:

 1. Ibu Pejabat.
 2. Residensi Padang Siding, Perlis.
 3. Residensi Sungai Petani, Kedah.
 4. Residensi Pauh Permai, Pulau Pinang.
 5. Residensi Tapah, Perak.
 6. Residensi Alam Damai, Kuala Lumpur.
 7. Residensi Kajang Utama, Selangor.
 8. Residensi Rumpun Bahagia, Melaka.
 9. Residensi Lubok Jong, Kelantan.
 10. Residensi Gambang, Pahang.
 11. Residensi Kota Marudu, Sabah.
 12. Residensi Bintawa Riverfront, Sarawak.

IQRA

Program IQRA PR1MA ini menyediakan 3 kelas pembelajaran iaitu:

 • Celik Quran;
 • HaFa (Hafal & Faham);
 • Tahsin & Tadabbur;

Yang memfokuskan kepada pengenalan huruf bagi mereka yang belum tahu membaca, hafalan yang tertumpu kepada juzuk 30 serta tadabbur bagi memahami isi kandungan kitab suci al-Quran. Program ini melibatkan seramai 30 orang guru dan 438 orang peserta dengan menyentuh semua lapisan masyarakat bermula daripada golongan kanak-kanak, remaja sehingga ke golongan dewasa. Kesemua kelas dan modul adalah sesuai untuk semua lapisan umur masyarakat.

Diharapkan agar program ini dapat memberi sejuta manfaat kepada ummah dan semoga ia dapat disebarluas kepada semua ummah di Malaysia ini.

CELIK QURAN

Celik Quran adalah kelas yang difokuskan kepada mereka yang baru hendak mengenal huruf serta baru belajar membaca al-Quran. Kelas ini menggunakan modul Pintas Pantas, iaitu satu modul dengan silibus yang amat mudah dan ringkas tetapi berkesan. Ia juga telah terbukti mampu untuk melahirkan insan yang tidak tahu membaca al-Quran kepada lancar membacanya dengan masa yang singkat.

Ia mempunyai 12 teknik bermula dengan teknik 1 yang memfokuskan kepada pengenalan huruf-huruf hijaiyyah sehingga teknik 12 yang melatih seseorang membaca al-Quran pada surah-surah lazim serta ayat-ayat terpilih. Ia juga hadir dengan susunan warna dan kotak-kotak yang setiap daripadanya mempunyai taknik dan cara bacaan yang dapat memberi manfaat kepada pembaca. Modul ini juga turut mempunyai e-modul yang boleh diakses oleh pelajar melalui internet pada bila-bila masa dan dimana jua.

HAFA (HAFAL & FAHAM)

HaFa adalah sebuah kelas yang memfokuskan kepada penghafalan al-Quran yang tertumpu kepada juzuk 30. Hafal bermaksud seseorang yang mampu mengingati al-Quran dengan hafalan yang kuat dan jitu manakala faham bermaksud seseorang yang memahami kedudukan ayat, surah, muka surat, nombor ayat dan lain-lain yang keduanya (halaf & faham) boleh dicerap sehingga menjadi fotografik memori.

Modul yang digunakan untuk kelas ini dibina dan dikarang oleh pihak IQRA sendiri yang mana ia mempunyai 5 jilid buku latihan yang memuatkan kesemua surah yang ada di dalam juzuk 30 dengan 4 jilid buku latihan menghafal dan 1 jilid buku latihan menulis. Ia turut mempunyai teknik tersendiri seperti Latihan membaca dengan melihat, membaca tanpa melihat dan latihan menulis.

TAHSIN & TADABBUR

Tahsin & Tadabbur adalah sebuah kelas yang memfokuskan kepada pembaikian bacaan serta pemahaman al-Quran itu sendiri. Tahsin adalah satu proses membaiki bacaan al-Quran yang diajarkan secara ringkas dan tadabbur adalah satu proses merenung dan memahami kehendak al-Quran itu sendiri. Kedua-dua proses ini digabungkan didalam satu kelas agar ia dapat memberi manfaat yang optimum kepada peserta. Modul Tahsin & Tadabbur ini dibina dan dikarang oleh pihak IQRA sendiri yang memfokuskan kepada juzuk 30. Modul kelas ini menggunakan e-modul yang boleh diakses oleh peserta melalui internet dan para peserta juga dibekalkan dengan satu buku latihan menulis untuk mencatat faedah daripada kelas yang dihadiri.

Berminat untuk menyertai Program IQRA PR1MA ini?

Permohonan masuk boleh dilakukan dengan mengisi maklumat anda di bawah.

Sila isikan maklumat yang diperlukan: